Tag Archives: số hoá rập theo yêu cầu

CHỤP RẬP SƠ ĐỒ

SỐ HÓA RẬP Các bước thực hiện: Nhận thông tin yêu cầu của khách hàng, báo giá từ 50k-200k. Nhận rập giấy của khách hàng.Số hóa rập tại chỗ hoặc vận chuyển về công ty. In kiểm tra xác xuất mẫu rập giấy và rập máy tính Chạy sơ đồ báo định mức Xuất file […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.